Image default
Rădăuți Suceava

Reţeaua de alimentare cu apă din Rădăuţi va fi extinsă

Consiliul Local al Municipiului Rădăuţi se va întruni în şedinţă ordinară, mâine, cu începere de la ora 10:00.

Printre investiţiile ce vor fi analizate de consilierii locali se află reabilitarea unei clădiri (str. Volovăţului, nr. 51) în cadrul proiectului „VENUS – împreună pentru o viaţă în siguranţă”; schimbarea destinaţiei, reamenajarea şi extinderea unei construcţii nefinalizate în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală; realizarea de trotuare pe str. Daciei, Dragoș Vodă, Calea Cernăuţi, Mihai Viteazul, Bogdan Vodă şi Iacob Zadik; reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ,,Micul Prinț” sau reabilitarea şi extinderea gardului la Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc.

În Consiliul Local se vor mai analiza documentațiile tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă pe str. Fundătura Cuza Vodă şi Tolocii.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020.

2. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98549/07.02.2020 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2019

3. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98511/20.01.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51» – iniţiator primar, Nistor Tatar;

4. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98510/20.01.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava» – iniţiator primar Nistor Tatar;

5. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98557/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »-iniţiator primar Nistor Tatar;

6. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98556/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava-iniţiator primar Nistor Tatar;

7. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98559/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»-iniţiator primar Nistor Tatar;

8. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98558/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» -iniţiator primar Nistor Tatar;

9. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98560/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» -iniţiator primar Nistor Tatar;

10. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98562/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» -iniţiator primar Nistor Tatar;

11. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98561/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» -iniţiator primar Nistor Tatar;

12. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98563/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» -iniţiator primar Nistor Tatar;

13. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98551/07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț„ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava -iniţiator primar Nistor Tatar;

14. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98552/07.02.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți” -iniţiator primar Nistor Tatar;

15. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98571/12.02.2020 privind aprobarea documentației tenico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava – iniţiator primar Nistor Tatar;

16. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98572/12.02.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, extindere gard, Școala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc”, municipiul Rădăuți, județul Suceava -iniţiator primar Nistor Tatar;

17. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98578/14.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava -iniţiator primar Nistor Tatar;

18. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98576/14.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava -iniţiator primar Nistor Tatar;

19. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98577/14.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava -iniţiator primar Nistor Tatar;

20. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98541/31.01.2019 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020 – iniţiator primar Nistor Tatar;

21. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98543/05.02.2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială – iniţiator primar Nistor Tatar;

22. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98544/05.02.2020 privind aprobarea modului de completare al Registrului agricol pentru perioada 2020-2024 – iniţiator primar Nistor Tatar;

23. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98575/13.02.2020 privind reprezentarea în justiție a Consiliului Local al municipiului Rădăuți – iniţiator primar Nistor Tatar;

Diverse:
1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 22897/10/2 din 29.01.2020, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 2454/11.02.2020;
2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 22896/10/2 din 29.01.2020, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 2456/11.02.2020;
3. Solicitarea doamnei Ilica Domnica, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98547/07.02.2020;
4. Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal, înregistrată sub nr. 98566/11.02.2020;
5. Adresa nr. 79/10.02.2020 a S.C. Falma-Rom S.R.L. înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98565/11.02.2020;
6. Plângerea prealabilă a domnului Chifan Robert Cătălin, înregistrată la Primăria Rădăuți sub nr. 2633/13.02.2020, privind revocarea HCL nr. 235/21.10.2019.

ARTICOLE ASEMANĂTOARE

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor Accept Nu accept

Politica de confidentialitate