Image default
Suceava

Propuneri de adoptare a unor măsuri legislative în ceea ce priveşte mediul economic, propuse de către Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

Având în vedere situația existentă la nivel local, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Suceava va înainta o serie de propuneri care să se regăsească în măsuri legislative imediate.

Propunerile sunt puse în atenţia antreprenorilor suceveni, care pot veni şi cu alte propuneri care ar putea să se regăsească în măsuri legslative.

CCI Suceava transmite:

Având în vedere situația existentă la nivel local, dorim să vă înaintăm următoarele propuneri care sa se regaseasca in masuri legislative imediate:

1. Scutirea contribuabililor de la plata impozitelor și taxelor locale (impozitele și taxele pe clădiri, impozitele și taxele pe terenuri, impozitele pe mijloacele de transport, taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate) reglementate de prevederile art. 453 și următoarele din Codul fiscal, pentru o perioadă determinată, începând cu data de 16 martie 2020 și până la ridicarea în integralitate a măsurilor restrictive impuse prin Decretul nr. 195/2020 și actele normative subsecvente.
Argumentarea constă în faptul că o parte însemnată dintre operatorii economici au fost obligați să își suspende total sau parțial activitatea, fiind astfel puși în imposibilitate de a utiliza imobilele, mijloacele de transport și/sau spațiile publicitare în scopul desfășurării activității economice potrivit scopului determinat prin actul constitutiv precum si a celorlalte considerente care stau la baza instituirii unor astfel de taxe si impozite.

2. Adoptarea modelului german pentru piata fortei de munca (Kurzarbeit) care permite o flexibilizare a muncii raportat la activitatea necesara a firmei, scutirea la plată sau reducerea semnificativă a cuantumului impozitului și a contribuțiilor sociale obligatorii (CAS, CASS și CAM) aplicate asupra veniturilor salariale, până la data de 31.12.2020.
Argumentăm că, odată cu declanșarea acestei crize, o mare parte dintre agenții economici au sistat parțial sau total activitatea, independent de voința lor. Posibilitatea trimiterii angajaților în șomaj tehnic subvenționat parțial de către statul român a constituit o măsura absolut necesară și salutară adoptată de către guvern, însă paradigma dintre momentul trimiterii in șomaj tehnic și cel al finalizării acestei perioade ar putea să nu mai fie similară. Astfel, ulterior ridicării măsurilor restrictive, o mare parte dintre agenții economici nu vor mai putea sa revină la nivelul activității economice avute anterior crizei, nu își vor mai putea desfășura activitatea în aceleași condiții, fiind obligați să restrângă activitatea, să se reorganizeze și, inevitabil, să renunțe la anumiți salariați.

În sustinerea capacitatii agentilor economici de a pastra locurile de munca apreciem ca fiind necesara o analiza a Îposibilitatii de a scuti pe anul 2020 a platii contributiilor sociale datorate potrivit prevederilor art. 138, contributiile la sistemul asigurarilor sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 153-156 si contributia asiguratorie de munca prevazuta de art. 220¹ – 220⁶ din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
Adoptarea unei asemenea măsuri ar avea ca efect susținerea capacității agenților economici de a menține locurile de muncă existente, asigurarea repornirii și continuității activității economice, precum și evitarea unui nou val de migrare a forței de muncă în străinătate.

3. Declararea județului Suceava ca fiind zonă defavorizată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 24/1999 privind regimul zonelor defavorizate.
Argumentăm că județul Suceava, în mod particular, s-a confruntat și încă se confruntă cu cea mai mare pondere a cazurilor de îmbolnăvire și deces din cauza COVID-19. Ordonanțele militare și, in mod special Ordonanța nr. 6/2020, au avut drept rezultat închiderea aproape integrală a activității economice, cu câteva excepții. Activitățile cu ponderea cea mai importantă la PIB-ul județului sunt cele care vizează exploatarea și prelucrarea resurselor naturale, construcțiile, comerțul și serviciile, turismul și apoi industria prelucrătoare, alimentară și textilă, transporturile. Cu mici excepții, activitatea acestor domenii a fost în integralitate oprită sau, în cel mai fericit caz, restrânsă.
Repornirea acestor activități, pe lângă eforturile proprii ale companiilor și ale angajaților, trebuie să beneficieze și de o susținere reală a statului, care să se implice in mod direct în limitarea consecințelor economice ale pandemiei.
Una dintre modalitățile directe este cea conferita de Ordonanța de urgență nr. 24/1999 privind regimul zonelor defavorizate care ar trebui sa declare județul Suceava ca zonă defavorizată care să beneficieze de prevederile art. 6 privind scutirea la plata impozitului pe profit pe durata existenței zonei defavorizate, dar și a altor facilitați, astfel cum acestea existau în forma inițială a legii.

4. Asigurarea finantarii pentru toate proiectele de investitii aprobate, contractate, aflate in derulare sau implementare.
Aceste aspecte reprezintă unele din problemele pe care am înțeles să le formulăm și pe care va siolicitam sa le validati/invalidati sau sa le amendati cu noi propuneri pentru a fi promovate în vederea soluționării lor.

Reprezentanţii CCI Suceava transmit că, pentru alte propuneri, cei interesaţi pot să scrie pe adresa office@ccisuceava.ro.

ARTICOLE ASEMANĂTOARE

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor Accept Nu accept

Politica de confidentialitate