Image default
Suceava

Președinții, locțiitorii și informaticienii de la birourile de circumscripție locală, instruiţi pe problematica alegerilor locale din 27 septembrie

În perioada 16-18 septembrie 2020, reprezentanții Instituției Prefectului – județul Suceava, Serviciului de Transmisiuni Speciale Suceava, Autorității Electorale Permanente – Biroul Suceava și Direcției de Statistică Suceava organizează în cadrul Palatului Administrativ din municipiul Suceava, instruiri cu președinții, locțiitorii și informaticienii de la birourile de circumscripție locală pe problematica alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Aceste instruiri se desfășoară la diferite intervale orare cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus COVID-19.

Instruirile vor continua inclusiv în săptămâna următoare pe platformă video on-line, cu președinții secțiilor de votare.

În data de 17 septembrie 2020, un reprezentant al Instituției Prefectului-județul Suceava se va deplasa, conform programării, pentru ridicarea timbrelor autocolante de la Compania Națională „Imprimeria Națională” S.A. și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” de la Regia Autonomă Monetăria Statului din București.

Săptămâna viitoare, în perioada 21-23 septembrie, se vor realiza toate pregătirile pentru distribuirea materialelor electorale necesare bunei desfășurări a scrutinului electoral.

În data de 25 septembrie 2020, vor fi distribuite buletinele de vot președinților birourilor electorale de circumscripție locale de la nivelul județului Suceava, respectându-se un program orar pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Locația acestei acțiuni este Centrul Economic Bucovina Suceava (CEBS) – Pavilionul Central, amplasat în orașul Salcea, lângă Aeroportul Internațional „Stefan cel Mare” – Suceava.

În Monitorul Oficial nr. 848 din 16 septembrie 2020 a fost publicată Hotărârea A.E.P. nr. 10 privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României.

Până la momentul actual, Instituția Prefectului – județul Suceava a realizat toate acțiunile prevăzute în Programul Calendaristic al alegerilor locale din data de 27.09.2020, aprobat prin H.G. nr. 576/2020.

Având în vedere aparația în mass-media a unor puncte de vedere generate de către un comunicat al unui partid politic din data de 14 septembrie, motivat de necesitatea prezentării unor fapte și situații în spațiul public, în mod real, de natură a nu trunchia realitatea, mai ales în această perioadă de campanie electorală, Instituția Prefectului – Județul Suceava face următoarele precizări:

Ca o primă chestiune prealabilă, menționăm că activitatea procedurală emiterii ordinelor de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului sau consilierului local trebuie să fie circumscrisă respectării stricte a prevederilor legale specifice și a termenelor procedurale, reglementate de către O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

Situațiile vehiculate în spațiul public vizează o serie de aleși locali din județul Suceava, primari și consilieri locali, care sunt candidați în prezent pe listele altor partide decât cele pe listele cărora au fost aleși.

Astfel, procedura de emitere a actelor administrative de autoritate prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului, este reglementată de prevederile imperative ale art. 160 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care sunt clare și lipsite de echivoc.

În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului, care are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Subliniem că referatul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situaţiei de încetare de drept a mandatului primarului, și trebuie să fie însoțit de toate înscrisurile justificative cerute de textul de lege citat.

În ceea ce privește ordinul prin care se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, situațiile sunt prevăzute de art. 204 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin raportare la dispozițiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 14/2003 privind partidele politice, republicată.

În considerarea faptului că aceste chestiuni vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Prefectul județului Suceava, în exercitarea atribuțiilor constituționale și legale ce-i revin, a dispus toate măsurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale specifice în vigoare, în vederea emiterii actelor administrative de autoritate.

În acest sens, pentru cazurile în care Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava a luat act cu privire la intervenirea situaţiei de încetare înainte de termen a mandatelor de primar/consilier local care au ales să candideze la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista unui alt partid politic, precizăm că au fost emise ordine de prefect privind încetarea de drept a mandatului de primar în toate cazurile, precum și în situația consilierilor locali indicați, cu respectarea strictă a procedurilor și termenelor legale.

Facem precizarea că sunt emise un număr de 83 de acte administrative, respectiv 14 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului și un număr de 69 de ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local:
– la data de 07.09.2020 au fost emise un ordin de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului și 3 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 08.09.2020 au fost emise 5 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 09.09.2020 a fost emis un ordin de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 10.09.2020 au fost emise un ordin de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului și un ordin de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 11.09.2020 au fost emise 6 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului și un ordin de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 14.09.2020 au fost emise 3 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului și 6 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 15.09.2020 au fost emise 3 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului primarului și 10 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local;
– la data de 16.09.2020 au fost emise 42 ordine de prefect prin care se constată încetarea de drept a mandatului consilierului local, cu mențiunea că în perioada imediat următoare vor fi emise și alte ordine în acest sens, raportat la prevederile legale în vigoare.

Instituția Prefectului – Județul Suceava reiterează că misiunea instituției este și va fi una legată doar de apărarea interesului cetățenilor județului Suceava, în concordanță cu normele constituționale și legale.

ARTICOLE ASEMANĂTOARE

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor Accept Nu accept

Politica de confidentialitate