Image default
Comunicate de presa

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SUCEAVA

Campania Națională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari

În lunile martie – aprilie 2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari

Obiectivele Campaniei

* Creşterea gradului de conştientizare a agenților de muncă temporară în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile.

* Creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor și a salariaților temporari în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile.

* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de muncă temporară și a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referință.

* Verificarea respectării de către agenții de muncă temporară, care au obiect de activitate principală ’’Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului’’ cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, registrul general de evidență a salariaților.

* Garantarea unui nivel adecvat de protecție în domeniul securității și sănătății în muncă a salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională pe teritoriul României și pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională de pe teritoriul  României.

Grupul ţintă

* Societățile care desfășoară “Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, conform codului CAEN 7820”.

* Angajatorii care au fost sancționați pentru nerespectarea condițiilor legale privind desfășurarea activității ca agent de muncă temporară.

* Societățile care utilizează salariați temporari prin punere la dispoziție de pe teritoriul României sau al unui stat UE/SEE.

  1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

La acţiune au participat inspectori de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă ce au verificat un număr de 10 agenți de muncă temporară și 61 utilizatori de salariați temporari. La data controlului  în evidența agenților de muncă temporară figurau un număr de 340 de contracte de muncă temporară aflate în executare. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* lipsa fișei postului în dosarele personale;

* neincludere clauze specifice în contractul de muncă cu timp parțial;

* informarea incompletă a salariaților temporari anterior detașării în străinătate;

* necompletarea contractelor de punere la dispoziție conform art. 91 alin.2 din Legea 53/2003, Codul Muncii(CM), republicat, cu modificările și completările ulterioare;

* necompletarea contractelor de muncă temporară conform art. 94, alin.2 din Legea 53/2003-CM.

  1. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, la art. 2 se precizează:

„Art. 2. Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice romane cu parteneri străini, în vederea efectuării de lucrări cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în munca.”

În Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţi în muncă nr. 319/2006, aprobate de HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 143 (4) sunt stipulate următoarele:

„Angajatorii români care detaşează ori pun la dispoziţie lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligaţia să includă în cuprinsul convenţiilor internaţionale şi contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.”

În contextul legislativ menţionat mai sus, în campania națională  privind respectarea  prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii  salariaților temporari,  desfăşurată în perioada 29.03.2021 – 14.04.2021, au fost verificaţi, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, un număr de 7 agenţi de muncă temporară şi un utilizator al salariaţilor temporari.

Cu prilejul verificărilor efectuate, nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

 

Romeo BUTNARIU

Inspector Şef

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

 

Narcisa CIOLTAN,

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul  

ARTICOLE ASEMANĂTOARE

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor Accept Nu accept

Politica de confidentialitate